ปลูกต้นไม้แห่งมิตรภาพ   วันที่ : 1 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์พิษณุโลกทูเดย์                   เพื่อนคือบุคคลที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่เราพึงมีในชีวิตนี้ ดังที่ ราฟท์ วาลโด อีเมอร์สัน ได้กล่าวไว้ว่า                 “เพื่อนถือได้ว่าเป็นงานชิ้นเอกของธรรมชาติ” (A friend may well be reckoned the masterpiece