เฝ้าระวัง “มาลาเรีย” ในแหล่งท่องเที่ยวพังงา • คุณภาพชีวิต สสส.หนุนโครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่-ซ้ำ เตือนสถานการณ์โรคมาลาเรียใน จ.พังงา เข้าข่ายโรคอุบัติซ้ำ ต้องอยู่ในความเฝ้าระวังและดำเนินการป้องกันอย่างเร่งด่วน ก่อนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชนจังหวัดพังงา รวมตัวกันสร้างเครือข่ายต้นแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หลังจากพบข้อมูลการกลับมาระบาดของโรคมาลาเรีย ที่อาจสร้างความเสียหายอย่างหนักหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด นายธวัช สังข์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 และหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1