4 องค์ประกอบเพื่อชีวิตมาตรฐานสุข – อยู่รอดของคนทำงาน • คุณภาพชีวิต สไตล์ บัญชา ชุมชัยเวทย์ องค์ประกอบเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับ บัญชา ชุมชัยเวทย์หนุ่มใหญ่พิธีการข่าวโด่งดังมาจากช่อง 9 โมเดิร์น ไนน์ สุดท้ายถึงวันนี้เขาเป็นหนึ่งในครบครัวข่าวของ ไทยทีวีสีช่อง 3 เสริมทัพในการจับประเด็นข่าวเศรษฐกิจ มาสร้างความเข้าใจง่ายๆ ให้คนระดับนักธุรกิจถึงชาวบ้านรากหญ้าสามารถเข้าใจได้ 4 องค์ประกอบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบัญชา นั่นคือ 1. การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คือการมี