มั่นใจในตัวเองมีชัยไปกว่าครึ่ง คนที่มีความมั่นใจในตัวเอง เรียกได้ว่าเป็น คนที่มีจุดเด่นมากกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณสมบัตินี้อยู่กับคนที่เป็นหัวหน้า เพราะมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคน ๆ นั้น ตรงข้ามกับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวอยู่ตลอดเวลาว่างานจะผิดพลาด หรือทำไม่สำเร็จ คุณย่อมเป็นคนที่มีบุคลิกที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ คนที่เป็นหัวหน้า ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ เพราะความมั่นใจนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังในตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการณ์ที่บริษัทเกิดปัญหา หรือเจอกับงานที่ท้าทาย ในฐานะหัวหน้าคุณควรที่จะแสดงความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเห็น โดยแสดงความมั่นใจว่าคุณและทีมงานจะสามารถผ่านพ้นวิกฤต หรือแก้ไขปัญหานั้นไปได้ อย่าทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นความไม่มั่นใจหรือความอ่อนแอในตัวคุณอย่างเด็ดขาด ถึงแม้ว่าในใจคุณจะไม่แน่ใจกับ ความสำเร็จที่ตามมาเท่าไหร่นัก เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงความไม่มั่นใจนั้นออกมา ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณย่อมหมดแรงใจในการทำงานแน่นอน ก็ขนาดหัวหน้ายังไม่มั่นใจขนาดนี้แล้วลูกน้องอย่างเขาจะทำสำเร็จได้อย่างไร