มัดใจผู้บริโภคด้วย…User-Centre Design หลังจากเสร็จประชุมกับ “ริชาร์ด เทลลิ่ง” จากยูบีซีเรื่อง Corporate Branding เมื่อเช้านี้ ความคิดเรื่อง “User-Centre Design” ก็บรรเจิดขึ้นมาในหัวสมองฝั่งขวาซึ่งจำได้ว่าผมเคยเขียนเรื่องนี้ลงในคอลัมน์แล้ว แต่ ณ วันนี้ความสำคัญของศาสตร์แขนงนี้ นับวันจะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น เพราะนักออกแบบมิใช่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมงานออกแบบสมัยใหม่เท่านั้น แต่ “ผู้บริโภค” คือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งและถือว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาด “พอลล์ สมิท” จากบริษัทเลโก้ได้ให้สัมภาษณ์กับ Danish Design Centre