มะเร็งโพรงหลังจมูก โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน • คุณภาพชีวิต เหตุจากติดไวรัสไนโตรซามีน พบมากใน แหนม ปลาร้า และปลาเค็ม มะเร็งโพรงหลังจมูก เป็นมะเร็งที่พบมากอีกโรคหนึ่ง โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน มะเร็งโพรงหลังจมูกส่วนใหญ่จะพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุส่งเสริมมาจากการติดเชื้อไวรัสไนโตรซามีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารเนื้อสัตว์ หมักดอง เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของโพลงหลังจมูกและสุขภาพของช่องปาก ไม่ดีอีกด้วย อาการแสดง: แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม