Tag: มะเร็งปอด

สุขภาพ : ไอเรื้อรังส่อแวว ‘มะเร็งปอด’

สุขภาพ : ไอเรื้อรังส่อแวว ‘มะเร็งปอด’ กล่าวถึง มะเร็งปอด ทีไร เป็นต้องนึกพ่วงภาพบุหรี่ขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ก็บุหรี่ตัวร้ายนี่เองเป็นสาเหตุทำให้ป่วยเป็นมะเร็งปอด เพราะผู้ป่วยด้วยโรคนี้ ร้อยละ 80-90 เป็นสิงห์อมควันกันที่ไม่ค่อยจะสนใจว่า บุหรี่แต่ละมวนจุสารพิษก่อมะเร็งไว้มากมาย อาทิ นิโคติน ตะกั่ว ทาร์ ในขณะที่ร้อย 10-15 ไม่สูบบุหรี่ แต่ถูกมะเร็งปอดเล่นงานเพราะสูดดมควันบุหรี่ หรือสูดดมสารเคมี เช่น แอสเบสตอส เป็นแร่ที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Read More

รู้ไว้…สู้ภัยมะเร็งปอด

รู้ไว้…สู้ภัยมะเร็งปอด • คุณภาพชีวิต เหล้า-บุหรี่-อากาศเป็นพิษ ปัจจัยเสี่ยงก่อโรค มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบมากและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในประเทศไทย พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับในเพศชาย และพบเป็นอันดับ 4 ในเพศหญิง รองจากมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ มะเร็งปอดพบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะสูบบุหรี่ รวมทั้งผู้ที่สูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน มะเร็งปอด หมายถึง อุบัติการณ์ที่เซลล์ในปอดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการเจริญเติบโตลุกลามรวมตัวกันเป็นกลุ่มเซลล์เนื้องอกที่มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ (Tumor) ความรุนแรงของมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับการลุกลามแพร่กระจายตัวของเซลล์มะเร็ง จนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลายๆ อย่างตามมา ผู้ป่วยจึงควรให้ความสนใจและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
Read More

‘มะเร็งปอด’ ป้องกันได้ หากใส่ใจตรวจรักษา

‘มะเร็งปอด’ ป้องกันได้ หากใส่ใจตรวจรักษา • คุณภาพชีวิต เลิกบุหรี่ช่วยสุขภาพสมบูรณ์ปลอดโรค สาเหตุของการเกิดโรค มะเร็งในปอดมักจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็นที่เชื่อกันในวงการแพทย์ปัจจุบันว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในปอดนั้น มีหลายสาเหตุด้วยกัน คือ 1. การสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานๆ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดสูง 80% ของผู้ที่เป็นมะเร็งในปอดจะมีประวัติการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น และ 75% ของผู้เป็นมะเร็งในปอดจะเป็นผู้สูบบุหรี่จัด ซึ่งเกณฑ์ที่ถือว่า “สูบบุหรี่จัด” ได้แก่ การสูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ 20 มวน ติดต่อกันนาน 20
Read More

มะเร็งปอด เกิดเป็นอันดับสองในชาย

มะเร็งปอด เกิดเป็นอันดับสองในชาย • คุณภาพชีวิต ตรวจพบในระยะเริ่มแรก ค่อนข้างยาก มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมาก เป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในเพศชายทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งตรวจพบในระยะเริ่มแรก ได้ค่อนข้างยาก สาเหตุ : ของมะเร็งปอดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีสาเหตุส่งเสริมหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ปอด ดังนี้คือ 1. ร้อยละกว่า 90 เกิดจากการสูบบุหรี่ • ผู้สูบมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 เท่า • ผู้ที่ต้องสูดดมควันบุหรี่ของผู้อื่นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน
Read More

คุณรู้จักมะเร็งปอด

คุณรู้จักมะเร็งปอด • คุณภาพชีวิต ดีแล้วหรือยัง? มะเร็งปอดคืออะไร ปกติเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเมื่อทำงานไปถึงอายุขัยก็จะเสื่อมลงและตายไป ร่างกายจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป การสร้างเซลล์ใหม่อยู่ใต้การควบคุมของร่างกายเรา เมื่อไหร่เราคุมไม่ได้เซลล์นั้นจะเติบโตไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นก้อนเนื้อที่ผิดปกติ เราเรียกก้อนเนื้อส่วนนั้นว่าเนื้องอก (Neoplasm) ถ้าเนื้องอกนั้นโตขึ้นโดยเบียดอวัยวะของเราแต่ไม่แทรกออกไปทำลายอวัยวะใกล้เคียงเราก็เรียกว่า เป็นเนื้องอกธรรมดาไม่ใช่เนื้อร้าย (Benign Tumor) แต่ถ้ามันทำลายอวัยวะของเราที่อยู่ใกล้เคียงกับมัน เราก็เรียกว่าเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (Cancer) นอกนั้นมะเร็งส่วนใหญ่ยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายทางกระแสน้ำเหลืองและกระแสเลือด การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นเพราะเซลล์ที่ปกติถูกกระตุ้นหรือถูกพิษทำให้ส่วนประกอบของเซลล์ (DNA หรือ Gene) เปลี่ยนไปกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด สูบบุหรี่
Read More

การบำบัดแบบ Issels Treatment

การบำบัดแบบ Issels Treatment อิมมูนบำบัดแบบครอบคลุมสำหรับโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการบำบัดโรคมะเร็งแบบ Issels Treatment ผู้ป่วยโรคระเร็งในระยะ”ไม่สามารถรักษาได้” จะสามารถ ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอาการของโรคมะเร็ง อย่างสิ้นเชิง ซึ่งบางรายสามารถมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานถึง 50 ปี การบำบัดแบบ Issels Treatment™ โดยใช้วัคซีนเป็นอิมมูนบำบัดที่มีความครอบคลุ มซึ่งจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับมะเร็ง กลยุทธ์นี้เป็นการบำบัดมะเร็งทุกประเภทและทุกขั้น อีกทั้งยังสามารถปรับการบำบัดให้ตรงกับค วามต้องการของคนไข้แต่ละราย การบำบัดแบบ Issels Treatment™ ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะ “มะเร็งในระยะที่ไม่สามารถรักษาได้” ซึ่งเคยรับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานอื่นๆ
Read More

เรื่อง นักวิจัยพบสารในอาหารสำเร็จรูป ที่อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งปอด

เรื่อง เรื่อง นักวิจัยพบสารในอาหารสำเร็จรูป ที่อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งปอด ::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย ::: จากการศึกษาที่ใช้หนูทดลอง นักวิทยาศาสตร์ในเกาหลีใต้พบสิ่งส่อแสดงว่า สารเสริมอาหารชนิดหนึ่งที่พบในอาหารสำเร็จรูปหลายอย่าง อาจเป็นตัวเร่งการเติบโตของมะเร็งที่ปอด และทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งปอดในคนที่มี่แนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเกาหลีใต้ในกรุงโซล ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ปอด และพบหลักฐานมากขึ้นว่า การได้รับสารเสริมปรุงแต่งอาหาร inorganic phosphates ที่ใส่ในเนื้อ เนย และขนมปัง หรือขนมอบต่าง ๆ เพื่อให้มีความชุ่มชื้นนั้น อาจมีส่วนสำคัญในการขยายตัวเติบโต
Read More