โรคร้ายอันดับ 3 • คุณภาพชีวิต เป็นได้ทั้งชาย – หญิง มะเร็งลำไส้และมะเร็งที่ช่องทวารหนักเป็นมะเร็งขั้นอันตรายที่พัฒนามาจากเยื่อเมือกจำนวนมากในลำไส้ เป็นมะเร็ง ที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งชนิดนี้พบมากในแถบอเมริกาตอนเหนือ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์และอังกฤษ พบได้น้อยในอินเดีย, โคลัมเบียและซีเนกัล โดยจะพบในแถบอเมริกามากกว่าซีเนกัลถึง 50 เท่า เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามทั้งในชายและหญิง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับสาม ในแต่ละปีมีชาวอเมริกันกว่า 170,000 คนเป็นโรคมะเร็งลำไส้และกว่า 60,000 คน เสียชีวิตด้วยมะเร็งนี้ ปัจจัยเสี่ยง –