ห่วงคนป่วยมะเร็งช่องปากเพิ่ม ใส่ฟันปลอม-สูบบุหรี่กลุ่มเสี่ยง • คุณภาพชีวิต มะเร็งช่องปาก โรคที่ไม่อาจมองข้าม ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันสุขภาพในช่องปากของคนไทยที่น่าห่วงเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก ซึ่งพบว่าคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นมะเร็งในช่องปากเพิ่มมากขึ้น จนเกือบจะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย รองจากมะเร็งเต้านมและปากมดลูก โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน และผู้สูงวัยที่สวมใส่ฟันปลอมไม่เหมาะสม ไม่พอดี ซึ่งทำกับหมอฟันเถื่อนที่มียางดูดที่เพดานฟันซ้ำบ่อยๆ จะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อที่เพดานเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ผิดปกติที่เรียกว่ามะเร็ง ผู้ที่มีฟันคุดหรือฟันเกในบางซี่แล้วปล่อยให้ฟันฝังตัวอยู่ที่กระดูกขากรรไกร และเสียดสีกับลิ้นหรือกระพุ้งแก้มตลอดเวลา หากไม่ทำการผ่าตัดออก จะส่งผลให้เกิดถุงน้ำคล้ายซีสต์ ถ้าไม่มีการแก้ไขก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งเช่นกัน นอกจากนี้