“มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” พบมาก 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งในชาย • คุณภาพชีวิต เหตุเยื่อบุภายในกระเพาะ ปัสสาวะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น กะเพาะปัสสาวะมีลักษณะเป็นถุงไว้สำหรับเก็บน้ำปัสสาวะ อยู่ที่ช่องท้องบริเวณหัวเหน่า กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่รับน้ำปัสสาวะที่ไตกรองออกมาจากกระแสเลือด แล้วส่งผ่านมาทางท่อไตลงมาเก็บในกระเพาะปัสสาวะ เมื่อมีปริมาณมาก กระเพาะก็จะขับออกมาทางท่อปํสาวะ ในประเทศไทย มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็ง ที่พบมากในเพศชาย โดยพบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากเยื่อบุภายในกระเพาะ ปัสสาวะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติจนกลายเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมา