การมองในจุดดีของผู้อื่น ตั้งแต่เด็กผมได้ยินคุณพ่อชื่นชมคนมาโดยตลอด ไม่เคยกล่าวว่าร้ายใครให้ผมได้ยินเลย ผมคงได้ความรู้สึกดีๆ ต่อคนอื่นจากคุณพ่อ คุณพ่อยังสอนลูกๆ ให้ถ่อมตน ไม่ดูถูกผู้อื่น ไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ สิ่งนี้ทำให้ผมเริ่มทำงานโดยเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและพนักงาน คนส่วนใหญ่ที่ผมได้ประสบมักมองผู้อื่นในแง่ลบ นานๆ จะเห็นว่ายินดี ชื่นชมผู้อื่นสักที ส่วนมากได้ยินแต่ตำหนิ ด่าว่า คนอื่นในทุกๆ วงการ ยกเว้นผู้นั้นทำประโยชน์ให้กับตนเองถึงจะชม สื่อมวลชนของเราก็มีส่วนในการนำเสนอข่าวสารซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องลบๆ ของคน ของวงการ ของสถาบันมากกว่า เรื่องบวกๆ หลายเท่าเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการคิดลบของประชาชนมากๆ โดยไม่รู้ตัวผมได้ใช้วิธีมองคนในแง่ดี มองจุดเด่นของคนอื่นมานานแล้ว และประสบผลสำเร็จกับตนเองและกับผู้ที่เรามองเขา