สมุนไพร : ‘มหาหงส์’หัวเป็นยา ‘มหาหงส์’ หัวเป็นยา : คอลัมน์ ไม้ดีมีประโยชน์ แม้ต้น “มหาหงส์” ชื่อพื้นเมืองอื่น หางหงส์ เหินแก้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย แต่บ้านเราก็นิยมปลูกกันมาก ตามสวนหลังบ้าน แนวคันดิน มีสรรพคุณทางยา หัวใต้ดินแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ หรือใช้น้ำคั้นทาแผลบวม เป็นไม้ล้มลุก ในวงศ์ ZINGIBERACEAE ต้นอยู่ใต้ดิน ชูใบขึ้นเหนือพื้นดินเป็นกอ สูงราว 2 เมตร