มหาวิทยาลัยในอังกฤษ จี้รัฐลดบทบาท วันที่ : 15 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด สมาคมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Association of University Administrators) ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานสัมมนาเมื่อต้นเมษายน ค.ศ.2008 ประเด็นหลักที่พูดถึงในการสัมมนานี้คือ มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมากเกินไป นายโจน เอฟ บาลวินด์ (Jon F. Baldwin) จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยวอร์ริค