มรดกความจน- มรดกความรวย คอลัมน์ มองซ้าย มองขวา โดย ภาวิน ศิริประภานุกูล ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3934 (3134) ในช่วงนี้กระแสโครงการ Silver Ring Thing กำลังระบาดจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศออสเตรเลียครับ โครงการ Silver Ring Thing