คณิสสรแนะนำขั้นตอน-วิธีการ นำภูมิปัญญาไทยแปลงเป็นทุน โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 กุมภาพันธ์ 2548 11:23 น. ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และผลงานที่เกิดขึ้นแม้จะไม่หวือหวาเหมือนโครงการอื่นๆ แต่ก็นับได้ว่าประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมาก เพราะสามารถทำให้คนไทยรู้จักทรัพย์สินทางปัญญาดีขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มขึ้น นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดโอกาสให้ “ผู้จัดการรายวัน”ได้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนและวิธีการนำทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมโครงการแปลงเป็นทุน เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไทยใช้เป็นแนวทางในการเข้าร่วมโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนของรัฐบาลต่อไป ทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องทำอย่างไรถึงจะแปลงเป็นทุนได้ ในเบื้องต้นต้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีเอกสารสิทธิเดิมที่เจ้าของได้รับจากกรมฯ หรือมีหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแขนงอื่นๆ ซึ่งเดิมมิได้มีการออกหนังสือสำคัญให้ ทั้งนี้