ภาษา สื่อสาร ประสบการณ์สร้างอีเลียต   วันที่ : 6 พฤษภาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์               นักเขียนชื่อก้องโลกนาม ที เอส อีเลียต (Thomas Stearns Eliot: T.S. Eloit) ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ.1948 ซึ่งคนไทยหลายคนคุ้นเคยผลงานอันเป็นอมตะของเขา อย่างเช่น The