สตรีมีครรภ์พึงระวัง ‘ภาวะเลือดเป็นกรด’ • คุณภาพชีวิต อีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงโรคกระดูกพรุน สำหรับวันนี้โรคกระดูกพรุนโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีมวลกระดูกต่ำ ไม่ได้เป็นเพียงโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เนื่องจากสูญเสียแคลเซียมให้ลูกในครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอดและในช่วง 6 เดือนของการให้นมบุตรก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นกัน เพราะ “โพรแลคติน” ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เต้านมในสตรีมีครรภ์และกระตุ้นการสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงบุตรหลังคลอด เป็นฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับในเลือดมากที่สุด โดยจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 20 เท่าของระดับก่อนตั้งครรภ์ นอกจากนั้นการหลั่งโพรแลคตินจะถูก กระตุ้นเพิ่มขึ้นอีกทุกครั้งที่ลูกดูดนม ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากคณะวิทยาศาสตร์