ภาวะพร่องแคลเซียม ในสตรีไทยวัยหมดประจำเดือน • คุณภาพชีวิต บุหรี่-แอลกอฮอล์-ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ สาเหตุกระดูกพรุน ผู้หญิงประมาณ 200 ล้านคนทั่วโลก ต้องทนทุกข์ทรมานกับภาวะโรคกระดูกพรุน หรือ ภาวะร่างกายพร่องแคลเซียม อันจะก่อให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง หรือบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี ซึ่งภาวะโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน หรืออายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป นพ.สุทร บวรรัตนเวช รองประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมแพทย์ International Osteoporosis