Tag: ภาวะผู้นำ

ปลูกฝังภาวะผู้นำของผู้หญิง

ปลูกฝังภาวะผู้นำของผู้หญิง วันที่ : 1 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด จากบทความเรื่อง“Let women rule”โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต Swanee Hunt(Ambassador Swanee Hunt) ผู้อำนวยการโครงการผู้หญิงและนโยบายสาธารณะ (Women and public policy Program) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ผู้หญิงไม่อยากเล่นการเมือง เพราะเห็นว่าการเมืองเป็นเกมที่สกปรก
Read More

“ภาวะผู้นำ” สร้างได้ในวัยเยาว์

“ภาวะผู้นำ” สร้างได้ในวัยเยาว์ วันที่ : 1 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก วิกฤติเด็กและเยาวชนขาดภาวะผู้นำกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดมุมมองความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการเป็น “ผู้นำ” ขาดวุฒิภาวะและทักษะในการเป็นผู้นำ ใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสค่านิยมสังคม ไม่กล้าแสดงความเห็นในเรื่องที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ ไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ขาดการมีส่วนร่วมในสังคม เช่น การแสดงออกและการเสนอความคิดเห็นต่อปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในประเทศ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว “ภาวะผู้นำ” นับเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
Read More

บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ

บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ บุคลิกลักษณะ ของการเป็นผู้นำนั้น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว ย่อมมีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้เราจะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญ ๆ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่างเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกัน 20 ประการ คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความกล้าหาญ (Courage) 3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) 4. ความไม่เห็นแก่ตัว/เสียสละ (Unselfishness) 5. ความสงบเสงี่ยม
Read More

สูตรบริหารแบบ 'ศรัณย์ สมุทรโคจร'

สูตรบริหารแบบ “ศรัณย์ สมุทรโคจร” ผู้นำตามสั่ง Leader A La Carte : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้เรียนเชิญคุณศรัณย์ สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการของ Yum Restaurants International (Thailand) มาเป็นวิทยากรพิเศษในวิชาภาวะผู้นำในองค์กรที่ดิฉันสอนให้แก่นิสิต MBA และนิสิต
Read More

ผู้นำกับคนเก่ง

ผู้นำกับคนเก่ง คอลัมน์ การบริหารงานและการจัดการองค์กร โดย ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา Michita@ThaiBoss.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4001 (3201) ในชีวิตหนึ่งๆ ของพวกเราได้เคยเห็นผู้นำในองค์กรหรือของประเทศต่างๆ รูปแบบ บางคนเด่นขึ้นมาอย่างหวือหวาฮือฮา และจบฉากด้วยข้อกังหาร้อยแปด บางคนดูเป็นคนธรรมดาแต่เป็นที่เคารพต่อมาแม้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้นำแบบไหนจึงจะสร้างผลงานได้จริงและเป็นที่นิยมชื่นชอบอยู่ได้นาน David
Read More

บริหารจัดการตนเอง…พัฒนาภาวะผู้นำ

บริหารจัดการตนเอง…พัฒนาภาวะผู้นำ   วันที่ : 7 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามเสวนา            จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า        “ การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง
Read More

พัฒนาภาวะผู้นำให้ทีมงาน

พัฒนาภาวะผู้นำให้ทีมงาน   วันที่ : 1 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ข่าวชานเมือง            “ ไม่มีคำว่า “ผู้นำ” (leader) ในโลกนี้ มีแต่เพียงคำว่า “ภาวะผู้นำ” (leadership) เท่านั้น”          เจ้าของประโยคที่ผมยกมาข้างต้น คือ ศาสตราจารย์โรนัลด์ ไฮเฟท (Ronald A.
Read More

บริหารจัดการตนเอง…พัฒนาภาวะผู้นำ

บริหารจัดการตนเอง…พัฒนาภาวะผู้นำ   วันที่ : 7 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามเสวนา            จอห์น เฮเดอร์ (John Heider) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Tao Of Leadership ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเต๋ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ ตอนหนึ่งในหนังสือได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า        “ การที่จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ความฉลาด แต่การจะรู้ตนเองเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ปัญญา ในการจัดการชีวิตผู้อื่นนั้นต้องใช้ความเข้มแข็ง
Read More

ยุควิกฤตเด็กและเยาวชน…ขาดภาวะผู้นำ

ยุควิกฤตเด็กและเยาวชน…ขาดภาวะผู้นำ   วันที่ : 28 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้                สถาบันวิจัยเยาวชนแห่งญี่ปุ่น ได้สำรวจทัศนคติการดำเนินชีวิตในอนาคตของเด็กวัยรุ่นที่มีอายุ 15 ปี ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ปี 2006 โดยสำรวจเด็กวัยรุ่นใน 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน
Read More