ภาวะกระบังลมหย่อน • คุณภาพชีวิต พบร่วมกับมดลูกหย่อนผลมาจากคลอดบุตรทางช่องคลอดหลายคน เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่พยุงอุ้งเชิงกรานมีการหย่อนยานลงมา อาจพบร่วมกับมดลูกหย่อนได้สาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการคลอดบุตรทางช่องคลอดหลายคน โดยเฉพาะการคลอดบุตรยากและเบ่งคลอดนานๆ ร่วมกับไม่มีการเย็บซ่อมฝีเย็บ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ภาวะท้องผูกเรื้อรัง ภาวะอ้วน หรือปัญหาเกี่ยวกับการไอเรื้อรัง และมักเกิดในสตรีที่มีอายุค่อนข้างมากหรือวัยหลังหมดระดู อาการและอาการแสดง 1.รู้สึกถ่วงหรือหน่วงในอุ้งเชิงกราน แน่นและบวมในช่องคลอด เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด 2.อาการปวดหลังหรืออาการคล้ายๆ กับมีอะไรหลุดออกมาจากช่องคลอด หรือตุงอยู่ที่ช่องคลอด 3.ถ่ายอุจจาระลำบาก 4.ถ่ายปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ขณะจาม ไอ หัวเราะ