ภาพใหญ่-ภาพเล็ก โลกในมุมมองของ Value Investor : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลามองหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผมชอบเริ่มจาก “ภาพใหญ่” หรือภาพรวมทั้งหมดของสิ่งนั้นก่อน ถ้าดูแล้วน่าสนใจ ผมถึงจะมองต่อไปถึงรายละเอียดหรือ “ภาพเล็ก” ที่อยู่ในภาพใหญ่นั้น เช่นเดียวกัน การคิดที่จะหาหรือ กำหนดแนวทางในเรื่องต่างๆ ผมก็จะเริ่มจากยุทธศาสตร์ใหญ่ก่อน ส่วนกลยุทธ์ย่อยๆ นั้นจะตามมาภายหลัง เหตุผลของผมก็คือ