Tag: ภาพลักษณ์

ภาพลักษณ์ในที่ทำงาน (2)

ภาพลักษณ์ในที่ทำงาน (2) มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เนื้อหาในสัปดาห์นี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับภาพลักษณ์ในที่ทำงาน โดยนำมาจากงานวิจัยของ Laura Morgan Roberts ที่ชื่อ Changing Faces: Professional Image Construction in Diverse Organizational
Read More

ภาพลักษณ์ในที่ทำงาน ตอน 1

ภาพลักษณ์ในที่ทำงาน มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ผู้อ่านเคยพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของตัวเองในที่ทำงานบ้างไหมครับ? เรื่องของภาพลักษณ์ในที่ทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็เป็นเรื่องที่เรามักจะละเลย โดยเฉพาะผู้อ่านสังเกตบ้างไหมว่า ในหลายครั้งภาพลักษณ์ของท่านที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนั้นไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ต้องการให้เกิด แต่เป็นภาพลักษณ์ที่ผู้อื่นใส่ไปให้กับท่าน ผมเชื่อว่ามีผู้อ่านจำนวนมากที่มีภาพลักษณ์ในที่ทำงานในลักษณะที่ท่านไม่อยากและไม่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้น แต่เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากคนอื่นเขาคอยสังเกตตัวท่าน พฤติกรรมของท่าน สร้างทฤษฎีหรือสมมติฐานเกี่ยวกับตัวท่านขึ้นมา แล้วแปลงข้อสมมติฐานเหล่านั้นออกเป็นภาพลักษณ์ของท่าน (อาจจะถูกหรือผิดก็ได้) แล้วสร้างภาพนั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วทั้งองค์กร เช่น ท่านอาจจะมีภาพว่า
Read More

4 กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของคุณ

4 กลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของคุณ ภาพลักษณ์ ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพสวยงามให้กับบริษัท แต่คือหนทางหนึ่งในการสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท นักบริหารเก่ง ๆ จะมองเห็นว่านี่คือบริษัทที่คุ้มค่าในการร่วมงานด้วย แนวโน้มว่าจะมีการร่วมงานในระยะยาวจะสูงขึ้น กลุ่มลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะมีความจงรักภักดีต่อสินค้า หรือมีแบรนด์รอยัลตี้สูง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดตามดูการขึ้นลงของผลประกอบการได้ดีขึ้น นักลงทุนเองก็จะรู้สึกสบายใจที่จะลงทุนกับบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เงินลงทุนของพวกเขามีมูลค่าสูงขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีจึงก่อให้เกิดความเชื่อมั่น, สัมพันธไมตรีที่แน่นเหนียว, และสร้างเสริมเสถียรภาพของบริษัท ซึ่งสามารถเสริมสร้างได้ด้วยกลยุทธ์ 4 ประการ คือ 1.หาจุดที่จะสร้างภาพลักษณ์ นับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่ว่าแง่มุมในเลือกภาพลักษณ์นั้นควรสนองเป้าหมายทางธุรกิจ ภาพลักษณ์เป็นตัวกำหนดและสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมันจะแตกต่างกันไปในทุกๆ ธุรกิจขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท และรูปแบบทางธุรกิจ ยกตัวอย่าง
Read More