“สสส.-สมาคมภัตตาคารไทย” มุ่งร้านอาหารไทยโกอินเตอร์ • อาหาร พร้อมช่วยเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าด้วย จ๊อก ! จ๊อก ! เสียงท้องร้องหิวข้าว เมื่อท้องของท่านส่งเสียงร้องเมื่อไหร่ ตัวท่านเองต้องมองหาอาหารที่น่าทาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ แต่เมื่อไหร่ต้องอยู่ในที่ที่เลือกไม่ได้มีร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้าน ซึ่งทั้งไม่สะอาด ไม่น่าทาน แต่ก็ต้องยอมทานเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดต่อไป จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะตระหนักถึงสุขภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมีกระแสข่าวการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร และเด็กนักเรียนท้องร่วงจากการทานอาหารเป็นพิษกันมาให้เห็นอยู่ตลอด ร้อนหูถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมภัตตาคารไทยและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกันจัด โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับ