ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ วาดภาพนอกกรอบ “เวลาว่าง” กับ “การวาดภาพ” สำหรับ ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ เปรียบเสมือนประตูที่เปิดสมองให้กล้าคิดนอกกรอบ เพิ่มความแกร่งในการบริหารองค์กร การวาดภาพ สำหรับ “ภคพรรณ ลีวุฒินันท์” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) คือการปลดปล่อยความเครียด เช่นเดียวกับการไปพักผ่อน ที่สำคัญ แวบแรกที่ได้ลงมือวาด ใจรู้สึกนิ่ง มีสมาธิ ทำให้เธอซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับตัวเลขและการคำนวณมาตั้งแต่วัยเรียน