เรามาเป็นผีเสื้อกันเถอะ บ้านเขาเมืองเรา : ดร.ไสว บุญมา กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา เอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ถึงแก่กรรมด้วยอายุ 90 ปี ศาสตราจารย์ลอเรนซ์ เป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการวางรากฐานของทฤษฎีความอลวน (Chaos Theory)