อิทธิพลของ “ฟรี” มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 เนื้อหาในสัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ โดยเราจะมาวิเคราะห์และเจาะลึกถึงที่มาและที่ไป ของพฤติกรรมแปลกๆ ของมนุษย์เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่ดูแล้วไม่สมเหตุผลหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว โดยผมนำเนื้อหาส่วนนี้มาจากหนังสือ Predictably Irrational เขียนโดย Dan Ariely ซึ่งเขามีการวิเคราะห์และทดลองเพื่อเสาะหาที่มาของพฤติกรรมแปลกๆ