Tag: พุงป่อง

“พุงป่อง” ภัยร้าย! ทำลายบุคลิกภาพ

“พุงป่อง” ภัยร้าย! ทำลายบุคลิกภาพ • คุณภาพชีวิต เหตุอ้วน..อาจไม่ได้เกิดจากไขมันก็ได้!?! คุณทราบหรือไม่ว่า การมีพุงอาจจะไม่ได้เกิดจากไขมันก็ได้ … โดยตามข้อมูลที่ได้ค้นคว้าพบสาเหตุของเรื่อง “พุงป่อง” นั้นไม่ใช่จากการรับประทานเพียงอย่างเดียว และคนพุงป่องก็ไม่ได้แปลว่าอ้วนด้วยแต่อาจเป็นเพียงอาการบวมน้ำเท่านั้นโดยสาเหตุ และปัจจัยในเรื่องดังกล่าวก็เช่น 1. การแพ้อาหาร บางครั้งอาการท้องบวมอาจเกิดจากอาการระคายเคือง หรือ การติดเชื้อของระบบย่อยอาหารในช่องท้อง หรือ อาจรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้บวมน้ำ และยังรวมไปถึงการมีรอบเดือนด้วย แต่ถ้ารู้สึกว่าหน้าท้องบวมขึ้นผิดปกติหลังทานอาหารบางชนิด ให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีอาการแพ้อาหารเข้าให้แล้ว จากสถิติพบว่า อาหารจำพวกแป้งและนม มีโอกาสทำให้เกิดอาการแพ้และบวมมากที่สุด 2.
Read More

‘พุงป่อง’ กดบีบปอด เป็นเหตุหายใจเข้าไม่สุด

‘พุงป่อง’ กดบีบปอด เป็นเหตุหายใจเข้าไม่สุด • คุณภาพชีวิต ชี้! รอบเอวเกิน 35-40 นิ้ว เร่งการอักเสบในร่างกาย นักวิทยาศาสตร์เมืองน้ำหอม ค้นพบเรื่องอันน่าเป็นทุกข์ว่า ไขมันข้างเอวของผู้ที่ปล่อยตัวให้ตนเองลงพุง จะไปกดบีบปอด ทำให้หายใจปกติได้ไม่ลึก วารสารวิชาการ “การแพทย์อภิบาลการหายใจและวิกฤติบริบาลอเมริกัน” รายงานว่า สถาบันวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ ของฝรั่งเศส ได้พบจากการศึกษากับชายหญิง 120,000 คนว่า การมีเอวใหญ่เกี่ยวพันกับการขัดขวางการทำงานของปอดอย่างเหนียวแน่น ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าผลการศึกษา ทำให้เห็นความสำคัญในแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากขึ้น วงการแพทย์ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่มีพุงใหญ่
Read More