พื้นที่อยู่อาศัย….ปัญหาของเมืองใหญ่   วันที่ : 12 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์                ที่อยู่อาศัยคือหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ การมีที่พักที่มั่นคงปลอดภัยบนพื้นที่เป็นหลักแหล่งถือเป็นหลักประกันพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของมนุษย์ ชีวิตของเราคงจะยากลำบากมากขึ้น หากวันนี้เราต้องอยู่กับความไม่แน่นอนว่า วันต่อไป เราเองยังจะได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เคยอาศัยอยู่นี้ได้อีกหรือไม่               ท่ามกลางความเจริญของกรุงเทพฯ ที่มีตึกสูงระฟ้านับร้อยตึก หมู่บ้านจัดสรรนับพันโครงการ กลับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เพราะกำลังเผชิญกับปัญหาการถูกไล่ที่