พีระมิดอียิปต์ มหาพีระมิดสามองค์แห่งกิซาตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลทรายอันกว้างใหญ่ห่างจากกรุงไคโรออกไปประมาณ 8 กม. มหาพีระมิดเหล่านี้รายล้อมด้วยพีระมิดและสุสานอื่น ๆ รวมทั้งรูปปั้นสฟิงซ์อันยิ่งใหญ่ สิ่งมหัศจรรย์ของอารยธรรมเก่าแก่นี้อยู่ยืนยงมากกว่า 5,000 ปีแล้ว แต่นักโบราณคดีเริ่มสามารถปะติดปะต่อเรื่องราวความเป็นมาของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่นี้ได้เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี้เอง เมืองกิซาตั้งอยู่ปลายสันดอนของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นเครื่องกำหนดเขตแดนของอาณาจักรอียิปต์บนและล่าง ต่อมาเมื่ออาณาจักรทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อ 2,925 ปีก่อนคริสตกาล จึงมีการตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เมืองเมมฟิสทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำไนล์ เมืองนี้เป็นที่ประทับของฟาโรห์แห่งราชวงศ์ต่าง ๆ 30 ราชวงศ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3,000 ปี พีระมิดใน ประเทศอียิปต์ มีมากมายหลายแห่งด้วยกันแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุด