โครเมียม พิโคลิเนต ยาควบคุมน้ำหนัก • อาหาร แพทย์ชี้ ! อันตรายถึงชีวิตหากใช้เกินขนาด นับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมากสำหรับโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (Weight control Program)หรือการเพิ่มกำลังงานสำหรับการออกกำลังกาย (Enhance Sport Performance) เราพบว่าสารสำคัญที่ออกฤทธิ์สำหรับการควบคุมน้ำหนักของโครเมียมพิโคลิเนค ก็คือเกลือแร่โครเมียม (Chromium) ที่ได้ภายหลังจากที่โครเมียมพิโคลิเนตเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วนั่นเอง เกลือแร่โครเมียมนั้นในสมัยก่อนถูกเชื่อว่าเป็นสารเคมีที่อาจเป็นพิษต่อร่าง กายของเรา แต่จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งมาทำการพิสูจน์ได้ในภายหลังเมื่อ ประมาณ ปี ค.ศ. 1957 นี้เองว่าเกลือแร่โครเมียม ถือเป็นเกลือแร่ที่มีความจำเป็นสำหรับกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของเราชนิดหนึ่ง