“พิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ” กับ 50 ปี “สุกี้โคคา” เราจะ Take The world โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 8 สิงหาคม 2552 08:38 น. ระยะเวลา 50 ปีถ้าเปรียบกับชีวิคคนคนหนึ่ง อาจจะเรียกได้ว่า ค่อนชีวิต คนผู้หนึ่งอายุอานามขนาดนี้ ชีวิตต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย ประสบความสำเร็จ ผิดพลาด สมหวัง เจ็บปวด