Tag: พัฒนาบุคลากร

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่าย HR ขององค์กรนั้นมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร บางกรณีเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รับเข้ามาใช้ในองค์กร หรืออาจเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นต้นว่าคนนี้หากได้รับการเสริมทักษะในเรื่องนี้จะทำให้เขาสามารถทำประโยชน์ให้กับองค์กรได้อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้รุดหน้าเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ดีการพัฒนาบุคลากรนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง แต่อาจจะมีหลายแนวทางที่ผู้คนนำมาใช้แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจเหมาะสำหรับคุณและองค์กรของคุณ ดังนี้ เข้าใจเป้าหมายองค์กร คุณต้องชัดเจนเสียก่อนว่าเป้าหมายขององค์กรคุณคืออะไร จากนั้นมุ่งไปที่การพัฒนาจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคน จุดแข็งคือสิ่งที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ อย่ามัวเสียเวลากับการแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน คุณอาจต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจูงใจพนักงานให้ทำงานที่เขาไม่ถนัด ดังนั้นส่งเสริมให้เขาทำให้สิ่งที่เขาชอบ หรือถนัดให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปย่อมเป็นการดีกว่า
Read More

10กลยุทธ์ในงานพัฒนาบุคลากร

10กลยุทธ์ในงานพัฒนาบุคลากร กระแสความแรงของ HR เปรียบเสมือน ‘ม้าตีนปลาย’ ที่วิ่งใกล้ถึงเส้นชัยทุกขณะ วิวัฒนาการของงาน HR มาไกลสู่โมเดลที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจ มาดูกันว่า 10 กลยุทธ์ของการก้าวขึ้นสู่มืออาชีพ เขาทำกันอย่างไร? แบบไหนถึงจะเรียกว่าสู่ความเป็นเลิศในอาชีพ และแบบไหนเขาถึงเรียกว่า ‘ตกม้าตาย’ ตั้งแต่หัววัน “HR Excellence and Value-Driven Roles” หรือความเป็นเลิศในงาน HR และบทบาทในการสร้างเสริมความสำเร็จให้กับองค์กร ถือเป็นไอเดียบิ๊กๆ ที่จะขยายภาพของ HR
Read More

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรต่อการปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกิจไทย

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรต่อการปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกิจไทย กระแสการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในยุคปัจจุบันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น จะเห็นได้จากผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างต้องการให้พนักงานมีขีดความสามารถและศักยภาพในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นประเด็นหลักที่ผู้บริหารระดับ CEO ต่างคาดหวังให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของและสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรมากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร เนื่องจาก “คน” เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้เกิดผลประกอบการขององค์กร ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์ด้านบุคลากรจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารระดับสูงใส่ใจและผลักดันให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรทุกคนจึงไม่สามารถทำได้ ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ด้านบุคลากรที่ต้องการเน้นก็คือกลยุทธ์ในการพัฒนาคนเก่ง คนดีมีฝีมือ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี (High Performance) และมีศักยภาพในการทำงานที่สูง (High Potential) องค์กรบางแห่งเรียกคนประเภทนี้ว่า STAR, Fast
Read More

สมุดพกพนักงาน : เครื่องมือพัฒนาบุคลากร

สมุดพกพนักงาน : เครื่องมือพัฒนาบุคลากร ทุกท่านคงจะจำกันได้ว่าสมัยที่เราเรียนหนังสือ นักเรียนทุกคนจะมีสมุดพกที่ใช้สำหรับให้คุณครูและผู้ปกครองบันทึกผลการเรียนของเราว่าในแต่ละช่วงเป็นอย่างไร และสมุดพกนี้ถือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ผมคิดว่าสมุดพกนี้มีประโยชน์มากในการติดตามผลการเรียนและพัฒนาการในด้านต่างๆของนักเรียน เหตุผลที่ผมพูดถึงสมุดพกนักเรียนในวันนี้ก็เพราะว่าแนวคิดเรื่องสมุดพกนี้น่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรได้ ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าจะนำเอาแนวคิดนี้มาใช้กับการพัฒนาบุคลากรได้อย่างไรนั้น ผมอยากจะชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆในปัจจุบันนี้ก่อนว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ สามารถนำเอาแนวคิดเรื่องสมุดพกนักเรียนมาใช้ได้หรือไม่ @ไม่มีแผนในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ในแต่ละปีเรามักจะมีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรกันเยอะมาก บางองค์กรอบรมกันจนไม่มีเวลาทำงาน ถ้าลองไปถามพนักงานดูว่าเคยอบรมหลักสูตรอะไรมาบ้าง รับรองได้ว่าเขาจำไม่ได้ อบรมไปแล้วได้อะไรบ้างก็ไม่ทราบ ยิ่งกว่านั้น องค์กรส่วนใหญ่มักจะจัดอบรมตามกลุ่มพนักงาน เช่น หัวข้อนี้ ระดับผู้จัดการทุกคนต้องเข้า ทั้งๆที่ผู้จัดการบางคนมีความรู้ในเรื่องนั้นดีอยู่แล้ว
Read More