สร้างเสียงปรบมือ วันที่ : 25 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ในช่วงนี้ หลายคนคงมีโอกาสได้ไปฟังนักการเมืองปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องปกติ นั่นคือ เมื่อถึงตอนที่นักการเมืองพูดได้ประทับใจ คนฟังจะปรบมือให้ ซึ่งหากพูดได้จับใจหลายช่วง เสียงปรบมือจะดังให้เป็นระยะ ๆ นักการเมืองจะหยุดพูดและรอจนกว่าเสียงปรบมือเงียบลงจึงพูดต่อ การพูดที่สามารถทำให้คนฟังชื่นชม ประทับใจจนถึงขนาดปรบมือให้นั้นเป็นเรื่องที่เราควรเรียนรู้ ในบทพูดของเรา หากเราต้องการสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม เกิดความสนุกสนานและเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดจนถึงขนาดปรบมือให้ เวลาเตรียมบทพูดจึงควรคิดเสมอว่าควรใส่เนื้อหาอะไร ควรพูดอย่างไร และมั่นใจเพียงใดว่าคนฟังน่าจะปรบมือให้ด้วย