พักผ่อนหย่อนความเครียด วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Hi-Class การพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์ ถ้าชีวิตขาดการพักผ่อน จะส่งผลต่อทั้งจิตใจและร่างกายอาจไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ยิ่งในสภาพการทำงานที่ต้องต่อเนื่อง มีการแข่งขัน เผชิญปัญหาที่ต้องแก้ในแต่ละวัน ความเครียดย่อมเพิ่มตามมาด้วย “การพักผ่อน” เป็นวิธีลดความตึงเครียดได้ดีที่สุดประการหนึ่ง แต่คำถามคือ เราจะเลือกวิธีพักผ่อนอย่างไร จึงจะสามารถผ่อนคลายจากการทำงาน และช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเรามีความสดชื่นมากขึ้น เริ่มต้น ผมคิดว่า เราควร พักผ่อนสมอง…ด้วยความคิดแง่บวก เมื่อเกิดความเครียดจากการทำงาน คนจำนวนมากมักหาทางคลายความเครียดในรูปแบบการหนีจากสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหา