Tag: พอเพียง

‘แตงโม’ ก้าวอย่างพอเพียง ร่วมสมานฉันท์เปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพ

“แตงโม” ก้าวอย่างพอเพียง ร่วมสมานฉันท์เปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 ธันวาคม 2549 09:41 น. “แตงโม” เสื้อยืดที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 20 ปี มียอดขายปีละหลายร้อยล้านบาท ส่งออกไปมากกว่า 16 ประเทศทั่วโลก รวมถึงได้ลิขสิทธิ์ผลิตเสื้อให้แบรนด์อื่นๆ มีหลายราย ความสำเร็จที่เกิดขึ้น หลักที่เจ้าของธุรกิจ อย่าง “อมรา พวงชมภู” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแฮนดส
Read More

การบริหารพอเพียง

การบริหารพอเพียง การบริหารรัฐ : ดร.ธงชัย สันติวงษ์ คณะพาณิชย์ฯ ม..ธรรมศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เราทั้งหลายคงทราบกันทั่วแล้วเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีน้ำหนักความสำคัญต่อการดำรงชีพ ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ อันเป็นโลกแห่งนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่มี “ความไว” เป็นสรณะ นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ก่อความหลากหลาย ซับซ้อน และเพิ่มความทันสมัย ทำให้เกิดการรับรู้ เร่งความต้องการ กับกระตุ้นการบริโภคมากขึ้นโดยปริยาย ซึ่งตรงกับจุดอ่อนของมนุษย์ที่มักมีความเผลอไผล
Read More

การแพทย์พอเพียง (Sufficiency Medicine)

การแพทย์พอเพียง (Sufficiency Medicine) โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข chanwaleesrisukho@hotmail.com มติชนรายวัน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10337 “เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยผ่านพระราชดำรัสมานานกว่า 25 ปี ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ได้ทรงย้ำและขยายความแนวทางแก้ไขเพื่อรอดพ้น
Read More

ชีวิตพอเพียง ฟื้นเศรษฐกิจครอบครัว

ชีวิตพอเพียง ฟื้นเศรษฐกิจครอบครัว เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย คือหลักการที่ทำให้ธุรกิจทั่วไปสามารถยืนหยัดอยู่ได้ หากนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในครอบครัวก็น่าจะดีไม่น้อย ดิฉันเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจเช่นทุกวันนี้ แค่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันคนละไม้ละมือก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจใจครอบครัวแข็งแรง แต่ถ้าสามารถเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวยิ่งถือว่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากๆดิฉันคิดว่าทุกๆ ครอบครัวนั้นมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำหนดรายจ่ายที่แตกต่างกัน จึงทำให้สถานภาพในการดำรงชีวิตนั้นไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกๆ ครอบครัวทำได้เหมือนกัน นั่นก็คือการรณรงค์และปลูกฝังให้กับสมาชิกทุกคนระมัดระวังในการจับจ่าย โดยเฉพาะในช่วงที่ข้าวของมีราคาแพงขึ้น หากพวกเราช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย จงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ช่วยครอบครัวของตัวเองเท่านั้น แต่การตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปจากบัญชีของครัวเรือน คือหนทางหนึ่งที่อยากช่วยชาติให้มีรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นได้ ฉบับนี้ดิฉันในฐานะแม่บ้านคนหนึ่ง จึงขอเชิญชวนทุกๆ ครอบครัวมาร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยการตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนทำกันได้ เพียงแต่มีวินัยในตัวเองก็จะสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างสบายๆ ดังนั้นหากรู้ตัวว่าสมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยมีวินัยมากนัก ในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกๆ จะต้องสร้างวินัยในการจับจ่ายให้กับลูกๆ ได้เห็น
Read More