คำสอน “พอดี” เมื่อ 70 ปีก่อน โดย วรากรณ์ สามโกเศศ มติชนรายวัน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11359 เมื่อ 70 ปีมาแล้ว ได้มีคำสอนเรื่อง “ความพอดี” สำหรับกุลบุตรกุลธิดาซึ่งเกี่ยวพันกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันอย่างน่าสนใจ วารสารข่าวโรงเรียนราชินี “ราชินยานุสาร” ฉบับมกราคม-มีนาคม 2552