เปลี่ยน “อารมณ์โกรธ” เป็นพลังสร้างสรรค์เชิงบวก วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์พิษณุโลกทูเดย์ อารมณ์โกรธ คือ สภาวะความรู้สึกขุ่นเคืองใจที่มีต่อคน หรือเหตุการณ์บางอย่าง คล้ายน้ำเดือดที่พร้อมจะพลุ่งพล่านออกมาได้ตลอดเวลา อันอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความผิดหวังในบางสิ่ง หรือการถูกล้ำเส้นความเป็นตัวเราในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการทำงานร่วมกันซึ่งอาจต้องมีการกระทบกระทั่งไม่พอใจเกิดแรงเสียดทานต่อกัน อารมณ์โกรธไม่ได้เป็นภาวะที่ผิดปกติแต่เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน เช่นเดียวกับ อารมณ์เศร้า อารมณ์รัก อารมณ์สนุก ฯลฯ อย่างไรก็ตามหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นมาอย่างชาญฉลาดแล้ว รูปแบบการแสดงออกของความโกรธที่เกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งผลเสียร้ายแรงเทียบได้กับระเบิดไดนาไมต์ที่ฝังอยู่ใต้ดินรอการจุดชนวนให้ระเบิดเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น