Tag: พลังงานนิวเคลียร์

พลังงาน : เยือนโรงไฟฟ้า’ญี่ปุ่น’ ย้อนดูพลังงานไทย

พลังงาน : เยือนโรงไฟฟ้า’ญี่ปุ่น’ ย้อนดูพลังงานไทย แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีความพยายามผลักดันโรงไฟฟ้าทางเลือกใหม่อย่างถ่านหินและนิวเคลียร์ให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังดูเหมือนเป็นลูกผีลูกคน จากปัญหาการต่อต้านของกลุ่มเอ็นจีโอและประชาชนในพื้นที่ที่มองต่างมุมว่าอาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว อย่างไรก็ดีเพื่อไขข้อข้องใจว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อชุมชน ล่าสุดระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางกฟผ.นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ พจนา รองผู้ว่าการด้านสังคม กฟผ.พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมตัวอย่างโรงไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในเวลานี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินไร้ข้อขัดแย้ง โรงไฟฟ้ามัตชูอุระ ที่เมืองนางาซากิ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแบบเปิดขนาดใหญ่ ภาพที่เห็นจากมุมสูงของอาคารจะเห็นถ่านหินสีดำกองมหึมา เพื่อรอส่งผ่านไปยังขบวนการผลิต ขณะที่พื้นที่รายรอบอาณาบริเวณโรงไฟฟ้าจะเป็นทะเลทำการประมง
Read More

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์ ผู้แต่ง/ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ : 19 มิถุนายน 2548 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอแก่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีเหตุผลมาจาก ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ ทั้งด้านปริมาณ แหล่งเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์มีราคาไม่แพง สามารถผลิตพลังงานจำนวนมากมายจากปริมาณเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย ให้กากจำนวนน้อย การพัฒนาวงจรเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การขนส่งเชื้อเพลิงใหม่ (ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า) ทำได้ง่ายและสะดวก และข้อดีที่สำคัญที่สุด คือ ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและฝนกรดที่จะก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อม
Read More