โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง จ.เชียงใหม่ FANG GEOTHERMAL POWER PLAN โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางตั้งอยู่ที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 150 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย 107 และห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ติดกับบ่อ น้ำร้อนฝาง ซึ่งเป็นแหล่ง “พลังงานความร้อนใต้พิภพ” ที่พบอยู่ตามธรรมชาติ ความเป็นมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับคณะทำงานอันประกอบด้วยกรมทรัพยากรธรณี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่