พรีเซนต์อย่างไร ให้ชนะใจคนรอบข้าง Post Today – หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ในชีวิตประจำวัน หรือชีวิตการทำงานจะต้องเป็นผู้ที่เข้าไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้า ลูกน้อง หัวหน้างาน หรือ คนรอบข้างอื่นๆ ฟัง ในยุคที่ถือได้ว่าการแข่งขันนั้นสูงมาก ศิลปะของการพรีเซนต์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การพรีเซนต์ หรือโดยส่วนตัวดิฉันจะเรียกว่า “การขายความคิด” เพื่อเอาชนะใจคนที่ดิฉันเรียกว่า “ผู้ฟัง” หรือ “ผู้ตัดสินใจ” ให้ได้ การเตรียมตัวถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในขั้นตอนแรกของการพรีเซนต์ แต่คุณจะทราบหรือไม่ว่า คุณนั้นมีทักษะในการพรีเซนต์ดีเพียงใด ดิฉันอยากที่จะให้คุณลองทำแบบทดสอบนี้ แล้วลองมองย้อนกลับไปว่าคุณ “มี”