Tag: พริกไทย

พริกไทย สมุนไพรรสเผ็ดร้อน

พริกไทย สมุนไพรรสเผ็ดร้อน • อาหาร ขับลม ขับปัสสาวะ ป้องกันมะเร็ง ฯลฯ พริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ใช้กันแพร่หลายมาเป็นเวลานาน มีแหล่งกำเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นพืชเศรษฐกิจ ของประเทศที่มี อากาศร้อน เช่น บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ในประเทศไทยมักจะปลูกมากในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นจังหวัดที่สภาพดินระบายน้ำได้ดี อากาศอบอุ่นและชื้น ลักษณะของพริกไทยจะมีลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีรากเล็ก ๆ
Read More

‘พริกไทย’ เครื่องยาไทยรสเผ็ดร้อน

“พริกไทย” เครื่องยาไทยรสเผ็ดร้อน • อาหาร ไล่ลม รักษากระเพาะ ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย พริกไทย เป็นพืชทางด้านอาหารและยาที่มีการใช้ประโยชน์มาช้านาน เป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่มีอิทธิพลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจต่างๆ ในยุคล่าอาณานิคม จนเป็นชนวนเหตุให้ประเทศที่มีการปลูกพืชเครื่องเทศทั้งหลายถูกล่าเป็นเมืองขึ้นมาแล้ว พริกไทยเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดแถบอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรี และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย คนไทยรู้จักใช้พริกไทยมาประกอบอาหาร ที่สำคัญยังนำไปเข้าเครื่องยาไทยและทำเป็นยารักษาโรคอีกหลายตำรับ พริกไทยนั้นมีรสเผ็ดร้อน เหมาะกับคนธาตุลมที่เกิดในเดือนเมษายน – พฤษภาคม – มิถุนายน ที่มีจุดอ่อนทางสุขภาพเจ็บป่วยง่ายในฤดูฝน เป็นช่วงที่ความร้อนกับลมกระทบกัน จึงมีผลต่อคนธาตุลมให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนธาตุอื่นๆ หมอแผนไทยมีตำรับยาแต่งรักษาเป็นยาปรับธาตุตามฤดูกาล คือ
Read More