‘พระไพศาล’ แนะ อย่าจำนน-ตั้งสติ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น สุขได้แม้เศรษฐกิจทรุด “พระไพศาล วิสาโล” แนะหนทางใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยามภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และอย่าตื่นตระหนก แม้มีเงินน้อยลงก็สามารถมีความสุขได้ เพียงแต่ต้องตั้งสติทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่อาลัยกับเรื่องราวในอดีต อย่ากังวลกับอนาคต และไม่ยึดติดกับวัตถุ ชี้สุข ทุกข์อยู่ที่ตัวเราไม่เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอก ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ประธานเครือข่ายพุทธิกา ปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “สุขสวนกระแส