พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นามเดิม สิงห์ บุญโท บิดา เพียอัครวงศ์ (อ้วน) มารดา หล้า บุญโท เกิด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๒๓ ปีฉลู บรรพชา เป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ณ วัดบ้านหนองขอน ตำบลหัวทะเล อำเภออำนาจเจริญ