ปลาดิบ-ปลาร้า มีพยาธิหรือไม่? • อาหาร แนะปรุงสุก สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยที่สุด พยาธิในปลาดิบ ปลาดิบที่นำมาประกอบอาหารญี่ปุ่นมักจะทำมาจากปลาน้ำเค็ม คนส่วนใหญ่คิดว่าปลาน้ำเค็มไม่มีพยาธิ แต่ที่จริงแล้ว ในปลาน้ำเค็มนั้นอาจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดหนึ่งที่เรียกว่า พยาธิอะนิซาคิส (Anisakis simplex) พยาธิอะนิซาคิส เป็นพยาธิที่พบในปลาทะเล ในประเทศไทยตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลาหลายชนิด เช่น ปลาดาบเงิน ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลาทูแขก ปลากุแลกล้วย และปลาลัง เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศจะพบในปลาจำพวกปลาคอด