พบน้ำบนดวงจันทร์ 3 ตุลาคม 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโมเลกุลของน้ำบริเวณขั้วทั้งสองของดวงจันทร์จากการสำรวจของยานอวกาศสามลำ แม้ปริมาณที่พบจะมีน้อยแต่ก็ยังมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังพบโมเลกุลของไฮดร็อกซีลปะปนอยู่ในเนื้อดินของดวงจันทร์ด้วย ตัวเอกสำคัญของการค้นพบครั้งสำคัญนี้ จันทรายาน-1 ขององค์การวิจัยอวกาศอินเดีย ยานแคสซีนีของนาซา และยานอีพอกซี ซึ่งก็คือยานดีปอิมแพกต์ในภารกิจใหม่ “น้ำบนดวงจันทร์เป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ของนักวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์มานานแล้ว” จิม กรีน ผู้อำนวยการภาควิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ประจำสำนักงานใหญ่ขององค์การนาซาในวอชิงตันเปรียบเปรย การค้นพบเริ่มขึ้นโดยเครื่องทำแผนที่แร่บนดวงจันทร์ของนาซาที่ติดอยู่บนยานจันทรายาน-1 หรือที่มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า เอ็มคิวบ์ เอ็มคิวบ์เป็นสเปกโทรมิเตอร์ที่จะวัดแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ในย่านรังสีอินฟราเรด แล้วแยกสเปกตรัมออกเป็นสีช่วงแคบ