พนักงานที่มีความสุข นำไปสู่การทำงานที่ดีจริงหรือ? มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีนะครับ เราลองย้อนกลับมาดูและทบทวนความเชื่อเดิมๆ แล้วอาจจะพบว่า สิ่งที่เราคิดหรือเชื่อมาตลอดนั้นอาจจะไม่เป็นจริง วันนี้ผมจะขอนำเสนอในเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ที่มีความสุขในการทำงานกับบุคลากรที่มีผลผลิต หรือผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานที่ด ท่านผู้อ่านมีความเชื่อหรือสมมติฐานในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ? ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะเหมือนกับผม ที่คิดมาตลอดว่า ถ้าเราสามารถทำให้พนักงานในองค์กรของเรามีความสุขแล้ว ผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็คือพนักงานเหล่านั้น