ประเภทของฝ้ายิบซั่มและการใช้ให้ถูกที่ โดย ศุภวิศวร์ ปัญญาสกุลวงศ์ ฝ้าเพดานยิปซั่ม แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ แบบ ธรรมดา แบบทนความชื้น และแบบติดวัสดุสะท้อนความร้อน 1. ฝ้ายิบซั่มแบบธรรมดา ฝ้ายิปซั่มแบบธรรมดา มีราคาถูกที่สุดในบรรดาฝ้ายิบซั่มทุกประเภท ไม่ควรใช้ในพื้นที่ที่สัมผัสความชื้น เพราะจะทำให้มีอายุการใช้งานสั้น เกิดการบวมและขึ้นราเป็นคราบสกปรก มีกลิ่นเหม็น 2. ฝ้ายิบซั่มทนความชื้น ฝ้าชนิดนี้เหมาะกับการใช้ในบริเวณระเบียงและในห้องน้ำ มีราคาแพงกว่าฝ้าแบบธรรมดา สำหรับในห้องน้ำ ควรเลือกใช้ระบบโครงฝ้าเป็น T-BAR