ฝึก ‘สติ’ ในชีวิตประจำวัน Post Today – ชีวิตที่เร่งรีบกับสภาวะแวดล้อมที่บีบรัด ทำให้คนในสังคมใฝ่หาแต่การบริโภคสิ่งต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย จนลืมที่จะดูแลจิตใจให้กลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัน เพราะการมีสติจะช่วยให้เราสัมผัสกับความงดงามของสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือผู้คน ในโอกาสที่พระอาจารย์ชาวเวียดนาม ติช นัท ฮันห์ เดินทางมาประเทศไทยในช่วงวันวิสาขบูชาโลก จึงขอนำคำสอนบางส่วนของท่านมาเผยแพร่ เพื่อให้ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชีวิตการทำงานและส่วนตัว ภาวนากับก้อนกรวด ไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรมะได้ วิธีที่พระอาจารย์นัท ฮันห์ สอนการภาวนากับเด็กๆ คือ “ภาวนากับก้อนกรวด” เป็นวิธีการง่ายๆ