ฝึกพูด..เรียกเสียงหัวเราะ วันที่ : 27 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ การดึงดูดผู้ฟังด้วยเสียงหัวเราะ นอกจากจะเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดผู้ฟัง ช่วยให้เป้าหมายการพูดของเราบรรลุผลสำเร็จง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ “ตัวเรา” ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ฟัง ทำให้เขาปรารถนาที่จะฟังเราพูดในเรื่องอื่น ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไปอีก ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้ที่จะแทรกเรื่องตลกในบทพูด และควรฝึกฝนวิธีการพูดให้คนหัวเราะ ซึ่งแน่นอนว่า อาจเป็นเรื่องยาก หากเราไม่ได้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันโดยนิสัย แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเราพยายามฝึกฝนให้บ่อยครั้งมากขึ้น เราจะพูดอย่างไรให้คนฟังขำ…หัวเราะ