InSIDE ชีวิต:ฝึกนิสัยให้เป็นสุข ผมเชื่อว่าความสุขเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์ คนที่มีนิสัยความสุข จะคิดดี คิดเป็น เลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมได้ ถ้าใครคิดไม่ดี คิดไม่เป็นก็จะไม่มีความสุข ก็คือเป็นคนที่มีนิสัยของความทุกข์ ฉะนั้น ถ้าใครอยากมีความสุขก็ต้องฝึกนิสัยให้มีความสุขให้ได้ ถ้าไม่ฝึก ได้แค่อ่านหรือรู้วิธีเฉยๆ ก็ไม่มีความสุขหรอก ความสุขจึงไม่ได้มาจากเงิน แต่ความสุขเป็นวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองที่เหมาะสม และเป็นนิสัยที่ดีของแต่ละคน มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องความสุขมากมาย ซึ่งก็คือการฝึกนิสัยให้มีความสุข เช่น การฝึกมองโลกในด้านดี ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆ กับเพื่อน รู้จักให้ความรัก มีความรัก ถนอมความรัก